Home    

Kristna Värdepartiet når ut trots begränsade resurser

För andra året i rad fanns Kristna Värdepartiet på plats i Almedalen på Gotland. Liksom tidigare gick företrädare för partiet runt med sandwichplakat med uppseendeväckande budskap som t.ex. Barn har rätt till en mamma och en pappa - Nej till samkönade äktenskap.


Partiet hade talartid på hamnplan i Visby vid fyra tillfällen. På söndagen talade partiets talesman i familjepolitiska frågor, André Juthe, om partiets förslag rörande barnomsorg. Man vill bland annat att svenska föräldrar fritt ska få förfoga över de cirka 15000 kr i månaden som en dagisplats i nuläget kostar. Dessa pengar ska varje familj kunna använda till barnomsorg efter eget tycke. Juthe gick hårt åt den orättvisa och ofrihet som han menar att dagens system innebär.


"I Sverige har vi under många års tid sett en utveckling där staten dels begränsat familjens rättigheter alltmer, dels i allt större utsträckning tagit familjens plats. Politiken har formats av socialistiska och feministiska strömningar som i grunden ser familjen som ett hot. Kristna Värdepartiet har en helt annan syn på familjen än den rådande. Familjen ska vara den suveräna byggsten som bygger upp samhället, inte något rättslöst objekt som staten kan göra vad den vill med.”


Dagen därpå talade partiets ordförande Mats Selander om människovärde. Han tog upp abort och dödshjälp som han menar strider mot människovärdesprincipen, men som alltmer börjar betraktas som mänskliga rättigheter.


”Det kan inte vara en mänsklig rättighet att avsäga sig alla sina mänskliga rättigheter.”


Selander talade om sin vision om ett Sverige som erkänner att varje människa har ett grundläggande värde enbart i kraft av att hon är människa.


På onsdagen talade Annette Westöö om hur rättstaten ska stärkas och om behovet av en författningsdomstol i Sverige. KV menar att införandet av en domstol som kunde pröva nya lagar gentemot landets grundlagar skulle leda till ökad maktdelning, skydda medborgarna mot förhastade politiska beslut och öka individens möjligheter att hävda sina fri- och rättigheter. Hon tog också upp några områden där KV menar att medborgarnas rättigheter redan nu är hotade eller kränkta, bland annat problematiken kring LVU (lagen om vård av unga). Westöö menar att det extremt höga antalet tvångsomhändertaganden av barn i Sverige i sig är problematiskt, och lyfte också fram de många rapporterna om missförhållanden i familjehem och på institutioner.


”Självklart vill vi att barn ska skyddas och ingripanden göras då barn vanvårdas och utsätts för brott. Men LVU idag är tyvärr en enda härva av godtycke och maktmissbruk.”


Den sista talartiden på onsdagen var det återigen Juthe som äntrade scenen, och han talade om ämnet äktenskapet som en unik relation. Som sådan är den berättigad till skydd av staten.


”Relationen mellan en man och en kvinna är den enda relation som kan ge upphov till en ny unik människa. Denna relation har genomsyrat hela mänskligheten och det traditionella äktenskapet är det förbund som illustrerat denna kärlek. Äktenskapet har också givit barnen ett skydd.”


Partiet fick denna gång relativt mycket uppmärksamhet i media. Selander och Juthe syntes i en nio minuter lång intervju i SVT. Stefan Pehrson, medlem och tillika kassör för partiet, fick företräda KV i ett radiosänt samtal från Studio ett om kristna värderingars plats i politiken. Vidare sändes en längre intervju med Juthe och Westöö i poddcastprogrammet Magister.


Partisekreterare Maria Brodd Hemmelin är glad över insatsen i Almedalen.


Vad har partiet åstadkommit?


Jag tror att vi lyckats nå ut till en mycket större grupp människor detta år. Vi blev intervjuade av SVT, Sveriges radio och av en podcastproducent som heter Magister. Att vi når flera nu märks, inte minst på vår Facebooksida, där fler människor gör inlägg, framför allt kring våra hjärtefrågor. Sen hoppas jag, självklart, att vi lyckas kommunicera våra andra frågor också, som också är rätt unika för ett svenskt parti. Under Almedalsveckan går det inte att nå ut med hela vårt politiska program, det räcker inte tiden till för. Men att vi vill införa ämbetsmannaansvaret, låta svenska folket rösta angående EU-medlemskapet, att vi vill införa en författningsdomstol för att stärka medborgare mot ett allt för stort inflytande från staten är en del av de frågor jag tror vi måste försöka nå ut med


Är du nöjd med resultatet?


Ja, jag är mycket nöjd. Vi är ju fortfarande ett mycket litet parti och har en snäv budget. Men jag tycker att vi ändå lyckas skapa en del uppmärksamhet kring våra frågor. Särskilt kring de frågor där vi sticker ut som parti, till exempel abortfrågan, samvetsfrihet, familjepolitiken och vår äktenskapssyn. Abortfrågan går inte att ignorera längre. Den har hamnat högre upp på dagordningen, inte minst på grund av att Trump blev president i USA. Men också i ljuset av att vi ständigt talar om människovärdet, och alla människors lika värde. Det blir svårt, om man inte vill framstå som en fullständig hycklare, att bara argumentera för kvinnokroppen, och vägra diskutera den oföddas människovärde. De medicinska framstegen gör också att vi kommer att tvingas hålla denna debatt aktuell.


Vad planerar ni inför nästa Almedalsvecka?


Vi kommer att vara med nästa år, såklart! Riktigt hur, och på vilket sätt är under planering. Om jag fick önska mig, så skulle Kristna Värdepartiet ordna en debatt mellan abortförespråkare och abortmotståndare. En seriös debatt, utan personangrepp, där alla argument från båda sidor, verkligen genomlystes sakligt. En debatt kring familjepolitiken vore också kul. Men som sagt allt är fortfarande på idéstadiet.


 


Lena Söderqvist


 
Comments