Home    

Statistiker styr Sverige

Det har stått så med jämna mellanrum i olika medier i många, många år, så det är verkligen en medveten lögn och inget misstag. Efter den senaste flyktingvågen så kan de inte längre framställa detta som trovärdigt så de avslutade kampanjen med att skriva på Sveriges Radio att nu är inte längre kvinnorna i majoritet. Sanningen är att de har aldrig varit i majoritet.


Sanningen är att det föds 1060 pojkar på 1000 flickor, och har alltid gjort i alla länder. Det är bara i de högsta åldrarna det finns fler kvinnor än män eftersom män dör tidigare.


Att ljuga med statistik är ett uttryck som de flesta av oss har hört, men inte trodde vi att det skulle vara så. Det finns anledning att vara skeptisk till att sätta tilltro till den senaste fragmentariska statistiken som presenterats på Sveriges Radio. Den att utrikesfödda i högre grad står utanför arbetsmarknaden. Det är säkert sant att de gör det, men har det alltid varit så? Eller blev det så i samband med den senaste migrationsvågen.


Det man kan veta är att antingen snuttifierar de statistiken för att snedvrida sanningen, eller så dränker de oss i statistik så att vi inte ska orka, kunna eller vilja ta reda på sanningen.


Min källa säger att hen är rädd att det finns någon tung person som verkligen sitter som spindeln i nätet och att denne spindel vet om det. Och i Sverige så är denna spindel troligtvis en statistiker, kanske en journalist eller både och.


Genom att snuttifiera statistik i medierna så kan personen styra in svenska folket i åsiktsfållor. Och inte bara svenska folket utan statsministern och andra politiker och journalister styrs in i dessa åsiktsfållor. Om man nu behöver styra in dem.


Min källa säger att det troligen rör sig om en man som är över medelålders, har hållit på med statistik i större delen av sitt liv och står till vänster. Han vet att han ljuger och han vet vad han gör.


Alternativet är att de statliga statistiska centralerna består av slutna kretsar som är insatta och som sprider desinformation i egenskap av organisationer. Men det lutar mot att det sitter en spindel i nätet enligt min källa. På allvar. Min källa vill dock inte säga om hen misstänker någon individ.


Om man begär utdrag om utrikes födda, demografi och sådant av SND (Swedish National Data Service) så får man en USB-sticka fullproppad med nonsensstatistik som ingen människa kan få ut någonting av. Det är stört omöjligt att läsa ut någonting, inte ens i excellbladets kolumners rubriker får man en endaste ledtråd. Och det är om man ens kan öppna filerna. Jag är själv en innehavare av en sådan värdelös USB-sticka från SND.


En vanlig medborgare ges i praktiken inte tillgång till sådan statistik. Det finns skrönor som säkert de flesta har hört om att det finns socialdemokratiska hemliga arkiv i landet med komprometterande uppgifter i. Varför skulle man behöva sådana när man har statistiska centraler och betrodda som sitter på dem?


Enligt min källa så kör Försvarsmakten (FM) med samma trix när de framställer sin beskärda del av skattepengarna som går till försvaret i förhållande till Rysslands krigsmaktsbudget. Men jag kan ha full förståelse för det.


För även om de kör med samma trix så har försvarets budget reducerats med 25 procent eller 10 miljarder kronor årligen i reda pengar de senaste tio åren, samtidigt som Bruttonationalprodukten har ökat och hotbilden har blivit värre.


Det är ett faktum. FM är defensiva, och det är det som gör hela skillnaden. FM styr inte Sverige, de försöker värna Sverige mot främmande makt, i praktiken Ryssland, och därför tar de till det här trixet av altruistiska skäl. Svenska folket står bakom dem till stor del.


Källan vet till och med på vilket sätt som Försvarsmakten tar till statistiska trix för att få svenska folket att inse allvaret av nedrustningen i förhållande till Rysslands upprustning.


Men eftersom jag är patriot så kommer jag inte att ta upp det och presentera på vilket sätt det är så. Jag nöjer mig med att konstatera att försvaret är underfinansierat och materiellt eftersatt och har varit sedan lång tid tillbaka och även att FM länge har fått stå tillbaka för civilsamhället.


Idag heter lyckligtvis försvarsministern Peter Hultqvist (S) som är bästa tänkbara försvarsminister. Med tanke på hans politiska tillhörighet så har han gjort ett fantastiskt jobb och han har bevisat att han är undantaget, som bekräftar regeln att de som regerar i Sverige inte värnar svenska folket. Så Guds välsignelse till Peter Hultqvist.


 


Roger M. Klang


Källan är en insatt person som vill vara anonym. Det enda jag har fått tillåtelse att säga är att personen jobbar som journalist.
Comments