Home    

Demonstration förbi den judiska Synagogan

En artikel på Kungliga Krigsvetenskapsakademien om uniformerade extremister av reservofficeren och f.d. generaldirektören, f.d. moderate riksdagsledamoten Björn Körlof. Löfven lovade hårda tag mot antidemokratiska krafter samma dag, men inte mot uniformeringen. SÄPO uttalar sig tvärsäkert om att ”NMR kommer öka sin aktivitet” på Sveriges Radio, också samma dag.


SÄPO grundar i samma artikel det på att de vet att extremistmiljöernas verksamhet går i vågor och att de vet att den ökar under valår. De vet att Nordiska motståndsrörelsen har för avsikt att ställa upp i nästa val.


Men varför tre sådan artiklar på samma dag? Alla vet ju att svenska folket inte är nazister. Alla vet att NMR inte kommer att få fler än några tusen röster.


Den så av socialdemokraterna omhuldade men enligt poliserna på golvet och stora delar av svenska folket direkt skadliga Dan Eliasson garanteras att få komma med garantier. Så här skriver en som vanligt anonym journalist på Sveriges Radio:


”…Garanterar rikspolis Dan Eliasson att det kommer att ske på ett bra sätt det här? 


– Dan Eliasson säger att man har förberett på det bästa sätt man kan göra, säger Stefan Löfven. 


Stefan Löfven har samtalat både med justitieminister Morgan Johansson och rikspolischefen Dan Eliasson.  


Regeringen har också bjudit in oppositionspartierna – utom Sverigedemokraterna – den 11 oktober för att diskutera om lagstiftningen behöver skärpas för att stoppa nazistiska demonstrationer. 


Grundlagen ger rätt att demonstrera, men det är inte den som behöver ändras, enligt Stefan Löfven. 


Istället kan det vara hets-lagstiftningen. Det gäller till exempel Nordiska Motståndsrörelsens användning av Tyr-symbolen i form av en pil på sköldar och flaggor. 


– Vi menar att ja, den här symbolen är en tydlig nazistisk symbol. Det är min personliga uppfattning, säger Stefan Löfven och fortsätter:  


– Hur lagen ska tolkas, det måste polis- och rättsväsende avgöra. Är det då så att det inte ryms inom nuvarande lagstiftning. Då är det av det skälet som vi kanske behöver se över lagstiftningen och om den ska ändras…” Citat Sveriges Radio


Nu är det ju så att lagen om hets mot folkgrupp, som redan är sträng nog för att fälla en vanlig svensk som uttrycker sina känslor och sin mening, mer handlar om förbud att uttrycka sig med ord på ett för makten skadligt sätt.


Jag är ingen spelteoretiker, men jag vågar slå vad om att de förändringar som vi har att vänta kommer att strypa vår förtvinade demokrati ännu mer. Inte för nazister, men väl för vanligt folk.


De spelar alltså med Sveriges säkerhet för att komma åt sina politiska meningsmotståndare. Omnis Virtus (Allt för makten). Bara misstanken om det borde föranleda att protester släpps fram i statsmedia. Men det kommer vi inte att få se.


Roger M. Klang


Källor:

Kungliga Krigsvetenskapsakademien


Sveriges Radio


Sveriges Radio 2
Comments