Home    

Islamistiska regler i danska skolor

En del muslimska skolor i Danmark verkar anställa antisemitiska lärare, främja ojämlikhet mellan könen, använda våld på sina elever, erbjuda undermålig utbildning generellt sett, och lära ut jihad.


Det finns 26 muslimska skolor i Danmark. Trots att de drivs självständigt som privatskolor sponsrar staten dem avsevärt – precis som den gör med andra självständiga skolor i Danmark – vilket täcker 75 % av deras budget. Efterfrågan på muslimska skolor i Danmark har ökat under det senaste årtiondet, medan muslimska skolor även har ökat i antal elever med nästan 50 % sedan 2007. De tar för närvarande emot 5 000 elever.


Det är dock okänt hur många muslimska barn undervisas i de så kallade "Koranskolorna", där islam och det arabiska språket lärs ut efter skolan till de barn som inte går i muslimsk skola. Koranskolor granskas enligt ett avslöjande i den danska tv-dokumentären "Sharia i Danmark" inte av några statliga eller kommunala myndigheter.


Danska utbildningsmyndigheter utreder för närvarande sju muslimska skolor för att de inte följt lagstiftningen för självständiga skolor, som inkluderas kravet på att de ska förbereda eleverna för ett liv i det danska samhället och lära dem om demokrati och jämlikhet. Det gäller mer än en fjärdedel av alla muslimska skolor. Den första muslimska skolan i Danmark startades år 1980. Nästan fyrtio år senare verkar de danska politikerna precis börja förstå utmaningarna som flera av dessa skolor innebär för det danska samhället.


Danska nyhetskanaler berättade om några av dessa utmaningar under sommaren:


Rektorn vid Al Quds-skolan i Köpenhamn, Waleed Houji, lade upp antisemitiska bilder från den muslimska terrororganisationen Hamas på sin Facebooksida. En lärare vid samma skola, Naji Dyndgaard, som konverterat till Islam, skrev antisemitiska inlägg på Facebook.


En annan skola, Iqra, utreds för närvarande av danska skolmyndigheter för att den inte förberett barnen inför att bli en del av det danska samhället. Skolans före detta biträdande rektor, Imam Shahid Mehdi, drev en hemsida som uppmanade muslimer att inte ha icke-muslimska vänner. Skolan berättade också för sina elever att det var förbjudet att ha en pojkvän eller flickvän.


Nord-Vest Privatskole i Köpenhamn blev utredd av danska myndigheter under ett oanmält besök efter att man upptäckt att en del av undervisningsmaterialet upphöjde jihad och uppmuntrade unga att bedriva det.


Skolan utreds också för försäljningen av sina byggnader till Ali Laibi Jabbar i december 2016 – Jabbar är en ledande medlem i muslimföreningen Almuntadar i Malmö, vilken är en del av iranska Ayatollah Ali al-Sistanis organisation, Imam Ali Foundation. Jabbar hävdar att han enbart köpte byggnaderna av investeringsskäl.


I början av september erkände Luqman Pedersen, en dansk som konverterat till Islam, för myndigheterna att skolan har som avsikt att skapa ett parallellt muslimskt samhälle; han berättade också att den nya köparens plan var att förvandla byggnaderna till ett islamistiskt kulturcentrum, vilket skulle inkludera skolan.


Två före detta lärare vid Nord-Vest, Henriette Baden Hesselmann och Gitte Luttinen Ørnkow, beskrev hur barnen på skolan talade om danskar i termer som "de och vi". I en poesitävling på skolan år 2008 komponerade flera av barnen dikter som beskrev deras önskan att klå upp och bryta benen och händerna på de "danska svinen". De före detta lärarna beskrev en skolkultur av skrämsel och våld, med chefen för skolstyrelsen som skrek på eleverna på arabiska och slog dem.


De före detta lärarna tillade att alla deras elever erkände att de också blev slagna hemma. Hatet mot judar gick inte att ta miste på, något som deras geografilärare upptäckte när han nästan fick avbryta en lektion om Israel på grund av elevernas fientlighet. En annan lärare blev uppmanad att inte rita några stjärnor i barnens böcker som ett sätt att visa att de gjort bra ifrån sig, eftersom figuren påminde om Davidsstjärnan. Flickorna fick inte delta i simlektioner, idrott eller musiklektioner.


En av de före detta lärarna sade:"Generellt sett var stora delar av undervisningen censurerade. Jag undervisar i religion, men jag fick inte lära ut om kristendomen. Istället lärde en imam på besök från Irak ut om kristendomen... Jag kan föreställa mig att några av de pojkar jag undervisat kan ha blivit radikaliserade."Lärarna försökte informera både politiker och myndigheter om några av problemen de bevittnat, men det var ingen som lyssnade.


Efter dessa avslöjanden vill nu flera danska oppositionspartier, inklusive Socialdemokraterna, göra muslimska skolor helt olagliga. Enligt Mette Frederiksen, partiledare för Socialdemokraterna:"... muslimska skolor är ingen god idé. När man är ett barn i Danmark är det otroligt viktigt att man växer upp i den danska kulturen och vardagen. Oavsett hur man vänder och vrider på det är en självständig skola som baseras på Islam inte en del av majoritetskulturen i Danmark... Inte heller tycker jag om avsaknaden av jämlikhet i skolorna och dessa mycket hatiska ord mot våra judiska minoriteter. Det understrycker det faktum att vi har parallella samhällen."Regeringen är dock inte entusiastisk; den menar att den fruktar att detta skulle vara grundlagsstridigt och en överträdelse av den europeiska konventionen för mänskliga rättigheter.


Judith Bergman


Judith Bergman är en krönikör, advokat och politisk analytiker.Publicerad med rättigheter från Gatestone.
Comments