Home    

Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt

Ronie Berggren, som vid tidigare tillfällen intervjuats av Morgonbladet, driver en av Sveriges mest aktiva alternativmediasajter, Amerikanska nyhetsanalyser (usapol.blogspot.com).


 Det huvudsakliga syftet är att ge balans till svensk USA-rapportering som nästan alltid beskriver USA ur Demokraternas perspektiv men skildrar Republikanerna ur sämsta tänkbara vinklar.


Ronie Berggren startade tillsammans med en vän upp Amerikanska nyhetsanalyser i januari 2008. Mellan 2008-2016 skrevs över 15 000 blogginlägg, cirka 5 inlägg om dagen under åtta års tid. Amerikanska nyhetsanalyser är därmed Sveriges främsta informationskälla om amerikansk politik under de år som Barack Obama var USA:s president.


Ronie BerggrenI januari 2012 uppdaterade han Amerikanska nyhetsanalyser genom att också starta en podcast, och det är den som nu 5 år senare nått 500 avsnitt. Avsnitt 500 (som kan höras här) är ett jubileumsavsnitt med tillbakablickar, hälsningar, musik och Ronie som pratar om sig själv och reflekterar över politiska händelser tillsammans med skribenten Jessica Stegrud.


 Ett bra introduktions avsnitt för er som ännu inte känner till Amerikanska nyhetsanalyser.


Morgonbladet växlade några ord med Ronie Berggren.
Hej Ronie, gratulerar till 500 poddavsnitt. Vad är Amerikanska nyhetsanalyser?

Ronie: Amerikanska nyhetsanalyser är en blogg och en podcast - ett mediaprojekt kanske man skulle kunna säga - som syftar till att ge svenska nyhetskonsumenter det republikanska perspektiv som saknas i svensk media i förhållande till amerikansk inrikespolitik, men även ifråga om utrikespolitik, som kriget mot terrorismen och mycket annat.


Jag vill även förklara USA djupare än vad svenska journalister oftast gör, som sällan förstår saker som amerikansk kristendom, konstitutionen, frihetsidealen, vapenägande och sådana saker. Vilket även gäller den svenska kristenheten.


 500 avsnitt är ju väldigt många. Vad driver dig?


 Ronie: Det personliga intresset. Jag har varit intresserad av amerikansk politik och historia sedan tonåren. Jag tycker det är kul, det är min hobby. I grunden är det inte svårare än så. Sen anser jag det också vara viktigt och jag tror att den konservatism som jag förespråkar behövs i Europa idag. Så känslan av att jag driver idéer som faktiskt är viktiga driver också på. Men primärt är det nog ändå nördintresset. Somliga snöar in på sport. Jag snöade in på USA.


 Kan man säga att Amerikanska nyhetsanalyser tillhör det man brukar kalla alternativmedia?


Det beror på vad man lägger i begreppet. Men om man med begreppet menar att man motsätter sig de diskurser som styr public service och svensk mainstreammedia i allmänhet så är svaret ja. Jag är ju en oerhört skarp kritiker av svensk media. I synnerhet, men inte enbart, när det kommer till USA-rapporteringen. Men ifråga om USA så är ju Amerikanska nyhetsanalyser utan tvekan just ett alternativ till svensk media. Så i det avseendet ja.


 Vill man däremot använda begreppet alternativmediai negativ bemärkelse, som en nätrörelse som trollar, spammar konspirationsteorier och liknande, så kan begreppet inte användas för att beskriva Amerikanska nyhetsanalyser.


 Min önskan är att hålla balansen: att driva den idag helt nödvändiga kritiken av en mainstreammedia-rörelse vars grund håller på att rasa, utan att för den sakens skull okritiskt köpa de alternativa förklaringar på händelserna i världen som florerar fritt på nätet och som människor pg a det svaga förtroende de rättmätigt har för etablerad media, tyvärr lätt kan ta till sig.


Amerikanska nyhetsanalyser vill hålla balansen, visa vägen genom MSM-skogen utan att trilla av stigen och fastna i Internetvildmarkens konspirationsträsk.


 Du är ju kristen, märks det av på Amerikanska nyhetsanalyser och har du fått någon uppmärksamhet i kristen media?


 Det märks av på så vis att jag alltid pratar positivt om den kristna tron, och kristendomens betydelse för upprätthållandet av den västerländska civilisationen är ju ett återkommande tema, och något som gör Amerikanska nyhetsanalyser ganska unikt i jämförelse med mer gängse, och mer specifik kristen media.


 Kristen media i Sverige drivs huvudsakligen av kristna för vilka den personliga tron alltid varit det primära, varför de väldigt sällan filosoferat kring kristendomens faktiska betydelse inte bara för enskilda troende utan för hela vår västerländska civilisation; saker som frihet, jämlikhet och mänskliga rättigheter.


 Gällande uppmärksamheten i kristen media så har den varit ganska begränsad. Jag hade god kontakt med Siewert Öholm när han levde, både via mejl och telefon. Han gillade det jag gjorde.

Men något större genomslag har jag inte bland kristna. De förstår inte alternativrörelsen eller vad den innebär och blir rädda. De tänker i grupp, jag är mer individualistisk. Kristen media i Sverige är präglade av den socialdemokratiska hegemoni som under årtionden styrt hur svenskar tänker på media. Kristen media skiljer sig bara i ett- eller möjligen två avseenden. Ifråga om Jesus, där kristna så klart förstår att mainstreammedia inte räcker till (det är ju den insikten som startat tidningar som Dagen, Världen idag etc).


Podcastavsnitt


Samt de högerkristna publikationerna som förstår att Israel behöver försvaras bättre än vad som görs i mainstreammedia.


Så de kristna förstår det. Men de förstår inte den stora helhetsbilden, problematiken med den akademiska vänstern och den socialdemokratiska hegemonin, och hur diskurserna som härrör därifrån påverkar hela det svenska mediaklimatet. Och eftersom de inte förstår det, så är de lika rädda för alternativmediasom alla andra.


 Jag kan tycka att det är lite synd. Men jag ser mig själv som en pionjär som går i spetsen. Och inget snack om att jag gör det i egenskap av kristen.


 Något sista du vill tillägga?


 Lyssna på avsnitt 500. Det är ett extra långt jubileumsavsnitt med tillbakablickar och mycket annat, vilket gör att det också passar bra som introduktionsavsnitt för er som ännu inte är bekanta med Amerikanska nyhetsanalyser!


Och eftersom vi är inne på kristen media, så vill jag också säga att jag är jätteglad för att ni på Morgonbladet inte tycks vara rädda för mig.
Intervju gjord av André Juthe
Comments