Home    

Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!

Liberalernas partiledare Jan Björklund blev häromdagen utfrågad på Equmeniakyrkans Vårgårda möte (http://www.varldenidag.se/nyheter/bjorklund-medger-handlar-om-islamistiska-friskolor/reprhj!mmAHXujd49a8IGKEF3i@CA/). En av frågorna han fick gällde anledningen till Liberalernas negativa syn på religiösa friskolor. Han medgav att ”vi har religiösa friskolor som fungerar mycket, mycket väl”, men kom sedan in på problemet med islamistiska friskolor i invandrartäta områden. Som jag tidigare påpekat i denna tidning https://nyheter24.se/debatt/905544-stoppa-socialdemokraternas-korkade-angrepp-pa-religiosa-friskolor är det en mycket ointelligent skolpolitik att dra alla religiösa skolor över en kam och förbjuda samtliga därför att man har problem med några. Kollektiv bestraffning är synnerligen orättvist och till stor skada. Varför ska ca 50 kristna skolor, varav de flesta mycket välfungerande, drabbas därför att man ser farliga problem i några (eller flertalet?) av landets ca 10 muslimska skolor? Det vore lika enfaldigt som att förbjuda alla privata vårdbolag därför att några visat sig oseriösa och oförmögna att uppfylla de krav, som hälso- och sjukvårdslagen föreskriver. 


Det är ju inte därför att de är religiösa som vissa av de muslimska skolorna med rätta upplevs som samhällsskadliga, utan därför att de är islamistiska, d.v.s. de fostrar eleverna i en önskan att stöpa om Sverige till ett sharia-styrt samhälle där alla icke-muslimer som bäst blir andra klassens medborgare, som värst drabbas av svåra förföljelser. Med ett modigt politiskt handlande, där man inte räds den enfaldiga beskyllningen att vara ”islamofob”, och ett skickligt juridiskt ingenjörskap vore det mycket enkelt att stifta sådana lagar, som med precision endast träffar de farliga skolorna som motverkar integration, befäster utanförskap och utgör grogrund för anti-demokratiska värderingar. Varför ta till ett sådant trubbigt och ovidkommande bedömningskriterium som att de är ”religiösa”?


Jan Björklund motiverar enligt den ovan länkade artikeln sitt partis avoga inställning till religiösa friskolor: ”Det är inte tillåtet att ha en lagstiftning som bara stoppar muslimska friskolor, så kan vi inte ha det. Men det är klart att anledningen handlar om islamistiska friskolor.” Han har helt fel. Vad vi däremot inte kan ha är ryggradslösa och handfallna politiker som inte förmår åstadkomma en lagstiftning som befrämjar det goda och bestraffar det onda!


Lars Borgström, 
Skolpolitiskt ansvarig, Kristna Värdepartiet
Comments