Home    

Partiet som tar kvinnornas parti

”Ni vill vrida klockan tillbaka till 1800-talet!”


”Ni vill tvinga tillbaka kvinnorna till spisen!”


”Ni vill bestämma över kvinnors kroppar!”


Vi i Kristna Värpartiet får höra lite av varje i debattens hetta. Det är mer regel än undantag att angreppen är helt tagna ur luften eller är grova förvrängningar av vad vi egentligen säger. Men vi vet sanningen.


Kristna Värdepartiet tar kvinnornas parti.


Det är fullkomligt meningslöst att tala om kvinnors rättigheter om man förnekar kvinnor den mest grundläggande rätten av alla, nämligen rätten till liv. I Sverige dödas tusentals små flickor i moderlivet varje år – en del av dessa just för att de är av kvinnligt kön. Kristna Värdepartiet är det enda parti i Sverige som konsekvent står upp för de ofödda barnens, både pojkarnas och flickornas, rättigheter.


Aborter dödar små barn, men är också förknippade med ett stort psykiskt, och ibland också fysiskt, lidande för kvinnor.  Kvinnor pressas – i Sverige, idag – av sina män eller andra familjemedlemmar att göra abort. Efter en abort är det vanligt med ångest, ångerkänslor och depressioner. I vårt land, där var fjärde graviditet slutar med abort, finns det ett omfattande lidande bland svenska kvinnor som abortförespråkarna inte gärna talar om.  Vi vill lyfta fram denna dolda smärta som så många kvinnor i vårt land bär på – och sätta stopp för det system som låter smärtan fortgå.


Mycket av den politik som sägs främja jämställdhet och förbättra kvinnors villkor är mer eller mindre väl maskerad socialism. Man vill skriva båda kvinnor och män på näsan, till exempel genom att med ekonomiska styrmedel tvinga ut småbarnsmammor i arbetslivet. Vidare förminskar man kvinnor genom att driva på för kvotering i alla möjliga och omöjliga sammanhang. Kristna Värdepartiet står för frihet och respekt för kvinnors val. Vi vill ge föräldrarna rätten att bestämma över barnomsorg och utbildning. Vi tror på kvinnors förmåga att själva fatta beslut om sina familjer och sina liv, utan statens hjälp. Och vi är övertygade om att kvinnor är kompetenta att ta sig fram i arbetslivet och i den akademiska världen utan orättvisa fördelar. En självklarhet kan man tycka, men tydligen inte uppenbart för alla.


Idag finns det många kvinnor som inte vågar röra sig fritt ute. Dels handlar det om rädsla för våldtäkter och överfall. På senare år har kvinnor i Sverige, som är vana vid frihet och stor självständighet, sett sitt rörelseutrymme starkt begränsat på grund av brottslighet. Vi vill sätta hårt mot hårt i kampen mot brottsligheten och återupprätta kvinnofriden i Sverige.  Det finns också många kvinnor, främst med invandrarbakgrund, som på grund av islamistiskt förtryck och kontroll inte vågar klä sig som de vill eller röra sig fritt. Det förekommer även svåra övergrepp mot kvinnor i vissa subkulturer i form av tvångsgiftermål, hedersvåld och könsstympning. Vi vill tala klarspråk om den här problematiken. De män som inte vill ge kvinnor samma rättigheter som de själva kräver måste mötas av en fast reaktion. Vi vill motarbeta islamism och arbeta för alla kvinnors trygghet.


Vi är också ett parti som ser till kvinnor utanför Sveriges gränser. Den rika västvärlden har i årtionden utnyttjat fattigare länders biståndsbehov för att tvinga på dem en agenda av befolkningskontroll. Tredje världens kvinnor ska indoktrineras att tänka som i väst. Med hjälp av abort och preventivmedel ska man se till att de föder så få barn som möjligt. Det som värdesätts av en stor del av kvinnorna i dessa länder – familj och barn – föraktas av väst. Vi vill se ett slut på denna inbilska von oben-attityd. Vi hjälper kvinnor i tredje världen genom att förse dem med rent vatten, näringsrik mat, utbildning och sjukvård – inte genom att döda deras små.


KV är ett parti som sätter värde på kvinnor, respekterar kvinnor och särskilt har omsorg om de svagaste kvinnorna. Det kanske är att gå bakåt – men i så fall handlar det om en återgång till sunt förnuft, goda värderingar och ett medmänskligt samhälle.


 


Annette Westöö


Malin Lindell


Gullan Malmquist


Lena Söderkvist


Maria Brodd Hemmelin


Karin Hansson-Lindgren


Linnea Einmaa


medlemmar i Kristna värdepartiet


 


 


 


 


 


 


 
Comments