Home    

Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!

Svar på Lukas Berggrens ledare 6/9, Världen idag ( http://www.varldenidag.se/ledare/rosta-for-en-ny-regering/reprie!fDoi5RIWy5F3XJ4Y6LIHmw/ )


 


Att Sverige behöver en ny regering kan jag fullständigt hålla med Lukas Berggren om, men där slutar ungefär våra gemensamma åsikter. Under varje mandatperiod blir ca 150 000 ofödda dödade, finansierat med dina och mina pengar. KD har sedan länge accepterat detta faktum och istället för att gå till strid mot det, så har de helt ställt sig bakom svensk abortlag som är bland de mest extrema som finns. De har även röstat igenom att kvinnor ska få komma till Sverige för att få göra aborter, något som först och främst lett till att könsselektiva aborter genomförs från våra grannländer där abort bara är tillåtet till vecka 12. Som Lukas själv poängterar har centerpartister och liberaler bedyrat sin lojalitet till rådande abortlag. Det gör även KD-politiker regelbundet, om än retoriken inte är lika aggressiv som hos andra partier. I artikeln så lyfter Lukas fram att ”Stefan Löfven har deklarerat att han vill tvinga präster och pastorer att viga samkönade par”. Det är förstås förkastligt att staten vill ha sådant inflytande över kyrkan. Men KD ställer sig bakom samkönade äktenskap. Även om de inte vill tvinga präster och pastorer att gifta samkönade, blir deras röst i frågan svag, då de trots allt anser att homosexuella ska få gifta sig med varandra. Miljöpartiet ställer sig på tvären när Socialdemokraterna lägger fram förslag som de inte ställer sig bakom, men den typen av motstånd får vi sällan se från KD, till exempel när övriga Alliansens partier röstade igenom förslaget om samkönat äktenskap. De har aldrig varit beredd att lämna Alliansen för ett förslag som de inte stödjer.

Lukas fortsätter med att poängtera att ett av skälen att inte rösta på SD är regeringsfrågan, då vi inte vet vilken regering de kommer att stödja. Även om det finns flera saker som är negativa med SD, så är det ett väldigt konstigt argument. Anledningen till att vi inte vet vad de tänker stödja är att Alliansen hellre låter de rödgröna regera, än att förhandla med SD.


Lukas poängterar även att en röst på Kristna Värdepartiet ”i praktiken blir en röst till stöd för nuvarande regering”. I Sverige finns det så många kristna att om Guds församling skulle värna om de minsta, så skulle Kristna Värdepartiet komma in i riksdagen. Att inte tillräckligt många bryr sig om Jesu ord ”vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig”, kan man ju inte använda som argument mot de som faktiskt bryr sig om de minsta! Låt oss därför rösta på ett parti som värnar om äktenskapet och har ett hjärta för de cirka 150 000 barn som beräknas bli dödade under nästa mandatperiod. Vad andra röstar är inte ditt ansvar: Du har bara en röst, låt den bli hörd.
Comments