Home    

Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen

Inom svensk politik har vi en mycket positiv bild av EU, där ett liv utanför EU har blivit mer eller mindre otänkbart för de flesta. Samtliga riksdagspartier vill nu vara kvar i EU, liksom majoriteten av svenska folket. Medan Liberalerna vill flytta mer makt till EU lever Kristdemokraterna med en förskönad bild av hur EU en gång i tiden varit ”lagom”- Dock har EU aldrig varit lagom i bemärkelsen att värna länders suveränitet. Medan till exempel Sverige har försökt hålla nere alkoholkonsumtionen genom höga skatter, kan nästan obegränsad mängd alkohol införas från andra EU-länder, trots uppenbar hälsorisk. Detsamma gäller tobaksvaror.


Dock vill Annika Strandhäll inte bara låta EU påverka vår hälsa, utan har deklarerat att de länder som inte stöder homoäktenskap bör bestraffas ekonomiskt. Detta innebär att majoritetens uppfattning i dessa länder ska köras över, under lagligt hot från andra länder. Om EU ska tillåtas stifta lag över länder med avvikande uppfattning, är vi ytterst nära ett Europas förenta stater. Ett sådant tvång går emot religionsfriheten, då det innebär omdefiniering av det kristna äktenskapet. Jämför exempelvis med Kina: som att påstå att Kina har religionsfrihet, då man får skylla sig själv och bli straffad, om man följer sin egen övertygelse i motsats till statens synsätt.


Det är dock inte bara Socialdemokraterna som närmar sig ett Europas förenta stater, utan de flesta partier i Sverige anser exempelvis i frågan om migration att alla länder måste ta sitt ansvar, såvida de inte vill straffas ekonomiskt. Oavsett vad man anser om att alla borde ta sitt ansvar i frågan, kan man inte bortse från att en ökad invandring har bidragit till ökad brottslighet. En regerings första ansvar är att skydda sitt eget folk. Att under hot tvinga andra länder att utsätta sin egen befolkning för risker vill vi i Kristna Värdepartiet ta avstånd ifrån.


En annan fråga gäller effektiviteten i flyktingpolitiken. Miljontals människor lever i flyktinglägren långt under existensminimum och kämpar för överlevnad. I stället för att satsa dyra pengar på ett fåtal flyktingar i Sverige, skulle för motsvarande ekonomisk satsning långt flera kunna hjälpas på plats.


EU behöver en radikal förändring, från en allt mer ökande överstatlighet, till nationell suveränitet för de olika länderna att fritt få sköta sina egna inre angelägenheter. För attanvända uttrycket ”lagom” bör EU:s befogenheter endast omfatta vad som mest effektivt sköts via samarbete mellan länderna inom EU, inte tvinga på dem lagar som bidrar till sämre hälsa och bryter ner grunden för det kristna livslånga äktenskapet mellan en man och en kvinna.Roland Ohlsson
EU-kandidat för Kristna Värdepartiet
Comments