Home    

Ekonomi: Instegsjobben går inte som planerat

Mängden människor som invandrat till Sverige har vuxit och en av anledningarna har varit kriget i Syrien, vilket då gör att fler människor behöver integreras. 


 Tyvärr har både den tidigare och nuvarande regeringens försöka att underlätta integreringen helt misslyckats. 


 2007 införde regeringen en reform vilket gjorde att staten gick in med pengar till arbetsgivarna om de särbehandlade invandrade personer.


 Instegsjobbet är något som man får under en viss tid där arbetaren får tid att studera på SFi och staten tar hand om 80% av lönen.


 Reformen går dock långsamt, oavsett regering har syftet varit att det ska öka då antalet som haft instegsjobb som högst har legat kring ca 3000. Madelene Syrén säger att:


 – Instegsjobben är skräddarsydda för nyanlända i större utsträckning än andra subventionerade anställningar eftersom de har en starkare koppling till språkstudier som jobbar på Arbetsförmedlingen som verksamhetssanordnare.


 


Det har halverats sedan 2010, då kommunerna tog 1600 beslut om att ge anställning, medan det under året 2014 bara togs 812 beslut.


Under 2014 så hade 160 av 290 kommuner inget beslut om ge anställning till någon som kunde ta del av reformen.


Under 2015 har än så länge 94 av kommunerna egna instegsjobb och under 2010 så var det 131 av 270 kommuner. Stockholm, Göteborg och Malmö kommun har omkring ett tiotal instegsjobbare som mest.  


Det finns en risk att instegsjobben kan konkureras bort av andra statliga stöd enligt riksrevisionens gransking 2013 t.ex ett som inte kräver utbildning på SFI.


Riksrevisionen såg att ett stort antal av kommunerna föredrar nystartsjobb då de inte behöver ta ekonomiskt ansvar om personen blir arbetslös och att de kan få ut a-kassa.


Frida Widmalm som hade ledande roll i riksrevisionens granskning var förvånad över resultatet och säger:


 – De som är berättigade till instegsjobben blir ju inte färre. Tyvärr har det ända sedan reformen genomfördes varit så att regeringens förhoppningar om det totala antalet instegsjobb inte infriats.


 


Stefan Paradis


Källa: DNComments