Home    

Ny studie: Barn i förskolan mer benägna att bli aggressiva och hyperaktiva


 


Australiensisk studie: barn i förskolan är mer benägna att bli aggressiva och hyperaktiva.


 


Vid en studie ledd av forskare på University of Adelaid i Australien, följde man över 3200 barn som vistats i olika typer av barnomsorg upp till tre-års åldern.


 


Doktorand Angela Gialamas vid University of Adelaide, säger att risken för att barn blir rastlösa, lättdistraherade, och aggressiva ökar om de vistas på förskolan.


 


Längden på vistelsetiden i förskolan, kan direkt kopplas till att barnen uppvisat ett ökat aggressivt beteende vid fyra och femårsåldern, visar undersökningar som gjorts med föräldrar och förskolelärare.


 


Förskolebarnen hade dock en minskad risk att bli deprimerade och oroliga jämfört med barn som inte gått i förskolan. Orsaken till detta tros vara att förskolebarnen tillbringar tid med fler jämnåriga än barn i andra typer av barnomsorg.


 


Angela Gialamas menar att mer forskning behövs för att förstå varför barn i förskolan är mer benägna att utveckla problembeteende.


 


Barn som spenderade mer tid hos familjen eller med barnflickor, uppvisade ingen ökning av aggressivt beteende.


 


Av barnen i studien hade mer än 75 procent spenderat regelbunden tid hos andra omsorgsgivare än föräldrarna.


 


Studien finansierades delvis av Channel 7 Children's Research Foundation och från ett stipendium från Healty Development Adelaide.


 


 


Källa: www.theaustralian.com


 
 

Comments