Home    

Malmö stad avslutar samarbete med RFSU

 


I tio års tid har RFSU med hjälp av statligt stöd, anlitats av Malmö stad
till att utbilda kommunens skolor i sexualundervisning.


 


 


Med projektet Så Sant vill organisationen integrera sex- och samlevnadsundervisningen i alla
skolämnen, men Malmö stad är inte intresserade av att fortsätta betala RFSU ur egen ficka.


 


 


Anders Rubin (S), kommunalråd med ansvarsområde skola och fritid, säger
i sin kommentar till Sydsvenskan


 


“Det finns inga extrapengar till det här från kommunens sida. Och jag
tycker inte att man från centralt håll ska bestämma hur skolorna ska jobba
med de här frågorna, utan det får skolorna själva bestämma.”


 


 


Sara Alfredsson, ordförande för RFSU Malmö, som nu blir arbetslös, är
förstås besviken.


 


 


Hon säger till tidningen att jobbet de gör är viktigt, framför allt därför
att ämnet sex och samlevnad inte är obligatoriskt på lärarutbildningarna,
men Anders Rubin litar på att lärarkåren klarar sin uppgift utan
inblandning:


 


 


"...ämnet sex och samlevnad är en del av läroplanen och jag utgår från att
skolorna ser till att den uppfylls"


 


 


Lena Söderkvist
Comments