Home    

Franska finansdepartementet köpte aktier i Renault

 


Av: Britt-Louise Hoberg Karlsson
Franska finansdepartementet har köpt aktier i den franska bilkoncernen Renault. Den franska staten


har här med garderat rösterna i företaget. Frankrikes ekonomiminister Emmanuel Macron säkrar


härigenom att Renault förblir franskt. Fruktan fanns från statens sida att samarbetet mellan Nissan


och Renault, där Nissan har vuxit större än Renault, skulle leda till att utländska investerare kommer


att flytta produktionen från Frankrike.


 


Enligt Wall Street äger staten nu 20 procent av aktierna i Renault. Ekonomiminister Emmanuel


Macron är sedan 2012 presidenten Franscois Hollands högra hjärnhalva i den socialistiska regimen.


Emmanuel Macron står bakom ett franskt ekonomiskt projekt ”Macron.” I projektet ingår också 107


punkter i samhället som skall genomgå förändringar.


 


Macron planerar avreglera flera statliga yrken samt apoteken och taxirörelsen. Macron vill också


minska statens aktier och påskynda tillväxt samt investeringar. Vänstersocialisterna har reagerat


bland annat på Macrons förslag om söndagsöppet. Söndagen röstades igenom i


nationalförsamlingen år 1906 och betraktas av fransmännen som en kollektiv vilodag.


Den franske ekonomiministern har uttryckt sig att socialismen på 2100-talet bör vara att skapa


möjligheter för de som står utanför systemet istället för att skydda de ackumulerade rättigheterna


för dem. Han säger sig också tro på att arbeta för företagen och inte emot.


 


Emmanuel Macrons ekonomiska högerpolitik i socialistiska Frankrike har väckt mycket kritik från


vänstersocialister, men nu när han köpt Renault aktier har Macron även fått stark kritik från


högerhåll.


 


Källa: Le Figaro


The Wall Street Journal
Comments