Home    

Märkligt dinosauriefynd slår forskarvärlden med häpnad

 


Forskare har hittat ett fossil som har vissa mjukdelar bevarade. Mjukdelarna är förmodligen lämningar efter proteiner och blodceller funna i dinosauriefossil som enligt standarddateringar är 75 miljoner år gamla.


 


Enligt forskarna öppnar fyndet upp för nya kunskaper om dinosauriernas biologi och släktskap. Det är mycket märkligt att mjukdelarna fortfarande är bevarade, det är också en gåta hur de kunde fossiliseras så snabbt att mjukdelarna inte hann försvinna i processen.


 


Trots det är detta inte det första fyndet av dinosaurier där mjukdelar har blivit bevarade.


 


Studien, som presenteras i Nature Communications, har utförts av forskare vid Imperial College i London i England. Åtta olika fossilfragment från USA och Kanada har granskats av Forskare.


 


Fragmenten består av rester efter klor, revben, underben, höftben och fotben från rovdinosaurier, anknäbbsdinosaurier och horndinosaurier som levde i västra Nordamerika under slutet av vad som kallas kritperioden.


 


Kritperioden är en av de senare tidsperioder som ingår i den geologiska tidsskalan.Man studerade den inre strukturen hos fragmenten, med av elektronmikroskop och en så kallad fokuserad jonstråle och det gav ett mycket märkligt utfall.


 


I fyra av fossilen upptäckte forskarna vad som förmodligen är fibrer av bindväv, kollagen, båda som är en sorts proteiner som ingår i benvävnaden hos alla ryggradsdjur.


 


I två andra fossil hittades strukturer som förmodligen är röda blodkroppar. När man jämförde dessa med blodkropparna hos en emu vilket är en nutida fågel, fann man stora likheter vilket indikerar att många dinosaurier var jämnvarma som däggdjur och fåglar och inte kallblodiga som ödlor.Trots detta är fyndet på intet sätt unikt, det är inte första gången man hittar mjukdelar i dinosauriefossil. Till exempel så hittade man 2007 kollagen hos skelettet från en Tyrannosaurus rex.


 


Men det fossilet var ett exceptionellt välbevarat exemplar. Forskare har därför antagit att mjukdelar hos så här gamla fossil bara bevaras i mycket sällsynta fall. Forskarna fastslår i studien:


”Med avancerade materialbestämningsmetoder, finner vi att dessa förmodade biologiska strukturer kan bli väl bevarade över geologiska tidsrymder, och att deras bevarande är vanligare än man tidigare trott.”


 


Det är alltså möjligt att organiskt material finns bevarat i de flesta dinosauriefossil och om det stämmer så öppnar sig en ny värld för forskarna.


 


Man skulle på ett helt nytt sätt kunna studera dinosauriers ämnesomsättning och kroppstemperatur och deras inbördes släktskap.


 


Enligt evolutionsteorin är dinosaurier släkt med fåglarna och om mjukdelar finns bevarade så skulle man även kunna studera huruvida teorier om evolutionärt släktskap med andra typer av organismer stämmer.


 


Forskarna har ingen förklaring på hur hur mjukdelar som enligt standarddatering skulle vara hela 75 miljoner år gamla kunnat bevarats eller hur fossilisering gått till för att mjukdelarna ens ska hinna ”kapslas in” innan nedbrytningsprocesserna tar över.


 


 


Källor: Nature Communications och DN.  


 


 


André Juthe


 
Comments