Home    

Inte heller Saudiarabien är de kristnas vän - ett svar på Gogmans debattartikel

 


Sverigedemokraten Zeth Arkö Gogman har gått i svaromål mot en artikel jag skrev angående en rapport som även omdiskuterats i den brittiska tidningen The Guardian (motsvarande svenska DN) om Förenta staternas initiala uppbackning till bildandet av en islamisk stat i Syrien och Irak.


 


I sitt svaromål drar Gogman flera felaktiga slutsatser och kommer med ogrundade påståenden om att jag skulle stödja Putin, Irans revolutionsgarde och regeringen Assad.


 


Faktum är att jag inte stöder någon av dessa, men vill förklara varför kristna syrianer, assyrier och kaldéer som idag fått se hela sina kulturer förstöras av Islamiska Staten, inte har samma negativa bild av Assad som visas i västerländska media.


 


Det jag istället gör i min artikel är att ge en nyanserad och välgrundad bild av hur Islamiska Staten kunnat avancera efter Förenta staternas krigsföring i och reträtt från Irak. Jag påpekar därtill en rad fakta som Gogman ifrågasätter och förnekar.


 


I denna artikel vill jag tydligt visa det som många internationella bedömare känner till och även citera direkt från den artikel i The Guardian som Gogman inte kan ha studerat särskilt noga. 


 


Artikeln, som baseras på en rapport från amerikansk underrättelsetjänst och som jag länkade i artikeln, är från 2012 och har släppts efter en omfattande juridisk procedur i Förenta staterna. I rapporten framgår det att Förenta staterna insåg att Islamiska Staten skulle formeras genom och tack vare deras stöd till motståndsrebeller i Syrien. I artikeln I tidningen The Guardian heter det:


 


'In stark contrast to western claims at the time, the Defense Intelligence Agency document identifies al-Qaida in Iraq (which became Isis) and fellow Salafists as the “major forces driving the insurgency in Syria” – and states that “western countries, the Gulf states and Turkey” were supporting the opposition’s efforts to take control of eastern Syria. Raising the “possibility of establishing a declared or undeclared Salafist principality”, the Pentagon report goes on, “this is exactly what the supporting powers to the opposition want, in order to isolate the Syrian regime, which is considered the strategic depth of the Shia expansion (Iraq and Iran).'


 


Låt oss därför tala klarspråk om vad som händer och har hänt i Irak och Syrien utifrån ett kristet perspektiv. Det är uppenbart så att de kristna i Mosul, som nu drivits bort, fått sina egendomar konfiskerade och i vissa fall dödats av Islamiska Staten, var bättre skyddade under Saddam Hussein (oavsett vad man nu tycker om honom) än under Islamiska Staten.


 


Låt oss även konsultera de kristna syrianerna och fråga dem varför merparten av dem stöder Assad – en alawit – och inte ser de islamistiska rebeller som Förenta staterna och Saudiarabien uppbackat, ja även de inresta så kallade ”moderata islamisterna”, som ”befriare”.


 


Låt oss även fråga Syriens sunnimuslimska stormufti om vad han anser om inresande salafitiska extremister som både förstört sunnimuslimska helgedomar och kristna kyrkor. Och låt oss fråga de kristna syrianerna som fått skydd av Hezbollah vem som står på deras sida i denna konflikt?


 


Den som inte har studerat varför kristna araber och kristna syrianer stöder den syriska armén och Hezbollah, har inte förstått grunden till den människoslakt som nu äger rum i Irak och Syrien. Man kan läsa vidare om detta här.


 


Därefter går Gogman vidare i sin kritik och lyfter fram Irans avrättning av kristna pastorer. Men Gogman slår här in öppna dörrar. Jag har vid flera tillfällen lyft fram att Iran inte är ett bra land för kristna.


 


Det man däremot tveklöst kan säga är att Iran är ett bättre land för kristna än Saudiarabien. Varför? Iran bygger numera kyrkor åt kristna och har tolerans för de kristnas utövande av sin religion.


 


Det finns ett förbud mot att missionera för kristendomen, men förtrycket stannar där. Saudiarabiens stormufti har å sin sida gått ut och vädjat om att man skall förstöra alla kyrkor i landet.


 


Kors är förbjudna och du får inte ta in ett kristet evangelium i landet. Kristna är förbjudna att resa på vissa motorvägar och konversioner bestraffas med döden. I Syrien så försvarar, hör och häpna, Hezbollah, kristna kyrkor och gravar från Islamiska Statens vandalism.


 


Det finns till och med en djup respekt för kristendomen inom shiitisk islam. En sådan respekt finns även inom moderat sunniislam. Syriens stormufti har vid ett flertal tillfällen celebrerat julafton tillsammans med de kristna i Syrien.


 


Fråga därför en syrisk kristen i första hand vad de anser om den amerikanska interventionen i deras land och samarbetet mellan Förenta staterna och Saudiarabien. Fråga dem det berör!


 


Västmakterna intervenerade i Afghanistan mot Sovjetunionen och understödde mujahedin i Afghanistan av detta skäl. Detta kan man tycka vad man vill om. Jag är ingen anhängare av Sovjetunionen utan för alla människors frihet och människovärde. Afghanistan har under hela sin historia varit föremål för imperier på grund av landets strategiska läge.


 


Gogman avslutar sedan med en kritik av Ryssland och dess president Vladimir Putin. Jag har i flera sammanhang tidigare uttryckt kritik mot den ryska staten, presidenten och dess politik.


 


Det jag emellertid ser mer nyanserat på är Ryssland som land och den ryska kulturen som sådan – en kultur som idag söker bevara och försvara flera av de värden som tidigare kommunister sökt demolera – kristna värden som även saknas i dagens senmoderna europeiska kultur. Ryssland som land, men inte den ryska staten, representerar andra värden och ideal än västerländsk postmodernism.


 


Flera av dessa värden finner man i den ortodoxa kristendomen, kyrkokonsten och etiken. Problemet rör inte dessa värden utan hur den ryska staten hanterar den ryska ortodoxin i politiska syften. Detta är emellertid en annan artikel och ingenting jag ämnar fortsätta att utveckla här.     


 


 


Nikodemus Ungh 


 


 


 


 
Comments