Home    

Ny motor kan revolutionera rymdfärder

Brittiska Daily Mail och tidskriften Wired har ägnat stort utrymme åt en ny slags motor som främst är avsedd för rymdresor. Med denna skulle en resa till månen ta endast fyra timmar och en resa till Pluto endast 18 månader istället för nio år som det tog för rymdsonden New Horizons.


Ytterligare fantasieggande egenskaper är att den saknar rörliga delar och att den till skillnad från en vanlig raketmotor skapar dragkraft framåt utan en likvärdig motkraft bakåt och därför inte behöver raketbränsle utan helt kan drivas av solenergi.


Motorn kallas EM Drive vilket står för "Electro Magnetic Drive". Allt detta hade avfärdats som fantasifull science fiction om det inte vore för att namnkunniga forskare och forskargruppper utfört experiment som åtminstone gett indikationer på att motorn kan fungera.


Förra sommaren lyckades fem forskare från Nasa med försök som genererade en dragkraft på 30-50 mikronewton och nyligen presenterade den tyske forskaren Martin Tajmar, professor vid Dresdens Teknologiska Universitet, försök som skapat en liknande dragkraft.


Även ryska och kinesiska forskargrupper har tidigare presenterat liknande resultat.


De flesta forskare förhåller sig dock skeptiska. Det saknas referentgranskningar ("peer reviews") och publikationer i vetenskapliga tidskrifter.


Ingen av forskarna har vidare kunnat visa hur dragkraften är teoretiskt möjlig. Den genererade dragkraften är också väldigt liten vilket öppnar för att resultaten kan bero på felaktigheter i mätningarna.


Martin Tajmar säger själv att hans tester varken bekräftar eller förnekar att den nya motorn fungerar.


Forskarkollegor kan peka på många brister i testerna och att intresset för experimenten inom rymdindustrin är obefintligt. Mycket återstår således att bevisa för Martin Tajmar och hans likasinnade kollegor.


 


Pelle Poluha


Källor: Wired Magazine, Daily Mail, io9.com, Nasa, Tajmars studie
Comments