Home    

Intervju: Tommy DahlmanBakgrund: Tommy Dahlman är bloggare, pastor och chefredaktör för tidskriften Inblick. Han hade tillsammans med 21 andra pastorer uttalat sig om bibliska texter i den kristna dagstidningen Dagen och hävdat att homosexuella måste omvända sig för att komma in i himlen. Detta orsakade uppståndelse särskilt i sekulära media och han deltog i svts debattprogram SVT-Debatt. Vi intervjuar här Dahlman om hur han upplevde situationen. 

Vad var syftet med artikeln som du skrev med 21 andra pastorer?

Det var en replik på tidigare insändare, där vi hållit med om det mesta, men ville komplettera med den teologiskt utvärderade värdegrund som pingströrelsen har i fråga om äktenskap och sexualitet.Om du hade kunnat få gå tillbaka i tiden, hade du gjort något annorlunda i debatten?

Nej, vi har haft en utvärdering och i efterhand kan man alltid hitta saker man kunde gjort bättre. Men intentionen står vi för, nämligen att visa på den teologi som överrensstämmer med den pentekostala teologin över hela världen.Hur är stämningen i pingströrelsen nu efter debatten?

Jag kan bara uttrycka mig utifrån mina referenser, och vi anser att debatten har varit nödvändig, och många har nu en chans att i olika sätt och församlingar stå enade i frågan, även om lokala företeelser går en annan väg.


Jonas Gardell undrar varför ni inte kritiserar otrohet och sex under menstruation också, då de står i samma sammanhang i bibeln, vad har du för svar på det?

Jonas Gardell vill nog gärna missförstå, som många andra. Tidningen Dagen är den som fört fram frågan om homosexualitet, och det kan ni inte beskylla oss för, utan vi har bara svarat på den debatten som Dagen startat. Nästa gång Dagen har en debatt om otrohet eller menstruation, så får vi svara på de frågorna då, men har man problem med ämnet i debatten får man ställa den frågan till Dagen.


Du har bland annat stått med på riksdagslistan för KD, hur har reaktionerna från partiet varit på ditt uttalande om homosexuella?


Distriktsordförande Peter Johansson har meddelat i media att det inte är tänkbart att jag kan ha politiska uppdrag i framtiden. Jag är inte politiker, utan har bara stått på listan, och har aldrig engagerat mig politiskt, så det är inte som politiker jag har yttrat mig teologiskt.


Svenska kyrkan har för några år sedan tagit avstånd från det som står i Bibeln och viger nu homosexuella, kommer pingstkyrkan att gå samma väg?

Det är inte bara svenska kyrkan som har gått ifrån den bibelsynen på äktenskap och sexualitet. Flera frikyrkor har tagit efter och jag hoppas att pingströrelsen är stark nog att följa den teologi som är mainstream i den pentekostala familjen i världen som har över 500 miljoner medlemmar.


Hur ska liberaliseringstrenden vändas i kyrkan gällande denna och andra frågor?

För ca 12 år sedan stod pingströrelsens företrädare fram, Sten-Gunnar Hedin och Olof Djurfeld, och skapade opinion mot den partenskapslag som skulle inträda. sedan dess har det nästan varit tyst och därefter resultatet.
Comments