Home    

Ledare: Kan man förbjuda abort?

Är det ens tänkbart att införa ett abortförbud? Att sänka abortgränsen kanske man kan diskutera, men ett totalförbud, det är väl ändå inte rimligt?


Kvinnor måste väl få bestämma över sina kroppar? Dessutom blir väl resultatet av ett förbud bara att andelen illegala aborter ökar vilket orsakar att kvinnors liv och hälsa hotas?


Trots detta finns de som hävdar att dessa argument inte håller och att det enda etiska rätta i förlängningen är att förbjuda abort ända från konceptionen. De som hävdar något sådant kanske inte menar att förbud är det första steget, men att det är den enda långsiktigt hållbara moraliska lösningen.


Undertecknad är en av dem.


För de läsare som verkligen vill förstå dem som resonerar på ett så radikalt sätt, finns det en längre artikel publicerad i Tidskrift för politisk filosofi.


I den artikeln argumenterar och förklarar undertecknad varför en sådan radikal abortpolitik är moraliskt nödvändig.  


Läs, begrunda, och fundera: är vår abortpolitik egentligen en moralisk katastrof? 


 


 


André Juthe 


 


 


 
Comments