Home    

Regeringen hotar näringslivet med kvoteringslag

 


 


Om bolagen inte uppnått en 40-procentig andel kvinnor i styrelserna nästa år kommer regeringen lägga fram en proposition om kvotering, uppger den socialistiske justitieministern Morgon Johansson. Regeringen hotar inte förstatliga bolag, den hotar enbart förstatliga bolagsägares rätt att utse sina egna styrelserepresentanter.


 


Justitieministern uppger att regeringen inte tänker ta efter Norges kvoteringsmodell där upplösning av börsbolag är möjligt. I första hand tänker regeringen sig istället en sanktionsavgift som sätts som andel av bolagets omsättning. Det skulle göra sanktionsavgiften kännbar även för stora bolag.


 


Tidigare har regeringen uppgett 2017 som året då en lagstiftning kunnat bli aktuell. Men i ekot den 15:e maj gav Morgan Johanson andra besked, nu är det 2016 som gäller. Jämställdhets-minister Åsa Regnér har i en intervju i Svenska Dagbladet angett att 23-24 procent av styrelseledamöterna i börsnoterade bolag i nuläget är kvinnor. Om sifforna stämmer får börsbolagen det svårt att genomföra förändringarna som regeringspartierna efterlyser till  2016.


 


Källor: SvD Näringsliv och Sveriges Radio.
Comments