Home    

Ledare: Riksdagen diskriminerar fattiga flyktingar

 


I dag så finns det två läger, de som anser att vi gör rätt i att släppa in den mängd flyktingar som vi idag gör, och i det andra lägret så finns de som i princip vill upphöra all typ av flyktingmottagning. Däremot så är det väldigt tomt för oss som står i det tredje lägret, vi som tycker det är viktigare att hjälpa riktiga flyktingar, snarare än de som har råd att ta sig till Sverige.
Att fly sitt land och komma till Sverige går sällan med flyg, utan för att fly till Sverige så måste man ofta komma båtvägen, en resa som både är ytterst farlig och dyr.
Denna resa är det många som inte vill genomföra, speciellt inte ifall de har familj, då de inte vill skiljas från sin familj.  För det första är den mycket farlig, och då många flyr för att de är rädda för sitt liv, så vill de inte gärna riskera att dö till havs. För det andra är det en väldigt dyr resa, en kostnad som de flesta flyktingar inte har råd med.
De fattigare söker sig därför till flyktingläger, men tyvärr verkar inte Svenska regeringen vilja öppna sitt hjärta längre än vad Sveriges gränser når.
Istället för att hjälpa dessa utsatta personer, så hjälper vi i betydligt större utsträckning de som kom hit båtvägen, utan identitetshandlingar. Det finns även en stor del som flyger hit med ett pass som blivit avstulet/kastat när de kommit fram.
UNHCR har en budget på 39 miljarder kronor för 42 miljoner flyktingar, med andra ord mindre än 1000 kronor per flykting och år, detta kan jämföras med kostnaden på 166 000 kronor per asylsökande.


 


Jag säger inte att vi bör sluta ta emot flyktingar, utan jag anser att flyktingläger är inte en plats som personer bör behöva leva hela livet i.


 


Däremot så är jag ytterst tveksam till att Sverige nerprioriterar flyktingläger i den skala som idag sker. Vi kan bland annat läsa på SVT att pengar saknas för att driva flyktingläger, en händelse som inte är första gången.
Trots sådant så har regeringen flyttat biståndsbengar från att hjälpa de fattigaste i världen, till att hjälpa de som haft råd att ta sig hela vägen hit.


 


Hjälpa fattiga här?
Om vi nu tycker det är bara här i Sverige som vi ska hjälpa flyktingar, bör vi inte då först och främst hjälpa de som vi vet behöver vår hjälp? De som vi vet flydde till ett hemskt liv i ett flyktingsläger, bara för att överleva?
Tyvärr inte, i Sverige så är det bara 1900 kvotflyktingar som kom till Sverige, vilket kan jämföras med den totala antalet beviljade visum på 35 500.
Skulle man föreslå att vi skulle skicka de asylsökande som kommer till Sverige till flyktingläger, är det rätt självklart att man får rasiststämpel. Man kan då fråga sig, varför är det då mindre hemskt att låta alla dessa personer som finns i flyktingläger få stanna där, och inte bara det, utan även snåla med att hjälp dessa flyktingläger att fungera.
Ifall vi ska öppna upp våra hjärtan, så kan vi inte bara se till våra gränser. Vi kan inte bara öppna våra hjärtan för de som lyckats ta sig till Sverige, utan ifall vi verkligen ska öppna våra hjärtan så måste det vara till de som mest behöver det.Roland Ohlsson


Comments