Home    

Amatörforskare tror sig ha hittat Platons Atlantis

 Idén om en sjunken kontinent från en förhistorisk tid, som väntar på att bli återfunnen, har sysselsatt entusiaster i drygt 2300 år. I sin nya bok presenterar amatörforskaren Christos A. Djonis detaljer kring vad han hävdar är upptäckten av Atlantis och dess betydelse för vår historia.


 Filosofen Platons öparadis Atlantis var en tekniskt avancerad stormakt befolkad av halvgudar, som var skickliga sjöfarare och hade planer på att erövra världen.


 


Högmod blev till slut deras fall och de försvann ner i havets djup inom loppet av ett dygn på de vredgade gudarnas begäran. Men hade berättelsen om Atlantis någon förankring i verkligheten?


 


Allt sedan Platons tid på 300-talet f. Kr. har idén om en sjunken kontinent från förhistorisk tid sysselsatt entusiaster. Teorierna om Atlantis precisa position har varit många och öar över hela världen, till och med Antarktis och Sverige, har pekats ut som den forna supercivilisationen.


 


En av de mest trovärdiga hypoteserna har varit att Platon kan ha talat om vulkanön Santorini i Egeiska havet och dess avancerade minoiska kultur, som gick under ungefär 1600 f. Kr., men hela området passar bara delvis in på den ursprungliga beskrivningen. Därtill tillkommer ett kronologiskt dilemma, då Platons Atlantis gick under ca 9600 f. Kr., alltså 8000 år tidigare.


 


Med andra ord finns det ingen föreslagen plats på jorden som övertygat på alla punkter. Amatörforskaren Christos A. Djonis har presenterat en ny teori. Enligt honom skulle felaktigheter i  tidiga översättningar av Platons verk ha orsakat de många olika hypoteserna om kontinentens geografiska läge. Han anser sig ha återfunnit Atlantis i Egeiska havet.


 


Djonis har hittills inte vunnit understöd bland fackmän och han publicerar själv sin bok. Hans teori kan ändå vara fängslande läsning.


 


Kykladerna var runt 9600 f. Kr. sammanlänkade av en  platt terräng som bildade enorm ö. Denna ö med omgivning passar, säger han, på alla sätt in på den ursprungliga beskrivningen av Atlantis.


 


Man har jämfört topografin, kronologin, den vulkaniska geoloin, floran och faunan samt närvaron av en förhistorisk civilisation under den här perioden. Detta och DNA-analyser skulle tyda på att vad man funnit är den forna supermakten.


 


Kykladplatån sjönk runt 8000 före Kristus då havsnivån steg drastiskt i efterdyningarna av istiden.


 


Platon “gjorde en Homeros” (Illiaden), säger Djonis, det vill säga han laborerade utifrån en verklig plats och en historisk händelse som ägt rum där, sedan fyllde han i med detaljer från modernare tid, bland annat den minoiska eran. På detta sätt tänkte han engagera sin samtid i olika filosofiska diskussioner.


 


Flera arkeologiska fynd bekräftar nu, enligt Djonis, att de gamla grekerna, till skillnad från vad man tidigare trott, kände till den amerikanska kontinentens existens. Platons rike bortom Herkules stoder (Gibraltarsundet), som till ytan var större än Libyen och Asien tillsammans, var alltså Amerika och inte Atlantis som tidigare antagits.


 


Han refererade till Amerika i ett poetiskt försök att skapa en bild av hur oerhört skickliga navigatörer Atlantis sjöfarare var och att visa på deras förmåga att ta sig över oceanen via “island hopping” (Skottland, Orkneyöarna, färöarna, Island, och Grönland).


 


Upptäckten av den förhistoriska civilisationen kan också ge svar på flera andra av historiens gåtor, tror Djonis:


 


 "Sfinxen i Giza utanför Kairo som, enligt nyare rön, antagligen är betydligt äldre än man tidigare  trott och kultplatsen Göbekli Tepe i Turkiet till exempel, skulle kunna vara efterlämningar från just detta mäktiga folk."


 


 


 


Läs mera: Ancient Origins


Bok: Uchronia? AtlantisRevealed


   


 


 


Fotnot: Artikeln är uppdaterad. 
Comments