Home    

Morgonbladet en ny n├Ąttidning

Morgonbladet – en ny nättidning – har sett dagens ljus. Men varför ännu en nättidning, räcker det inte med de som redan finns? Morgonbladet är sprungen ur samma krets som startade Kristna Värdepartiet (KV) men är formellt politiskt och religiöst oberoende av någon organisation.

På samma sätt som Dagens Nyheter är oberoende liberal så har Morgonbladet samma värdegrund och perspektiv som Kristna Värdepartiet utan att vara formellt kopplat till partiet. KV startades på grund av den tilltagande politiska hemlöshet som många väljare med en traditionell kristen värdegrund har känt. Morgonbladets har sitt existensberättigande av samma skäl.

Vi har under lång tid känt att medielandskapet är skevt och att nyheter och samhällsanalyser från ett perspektiv med kristna värden sällan får komma till tals. Det innebär exempelvis att Morgonbladets val av nyheter och analyser sker utifrånden kristna människosynen (som ser på alla, även ofödda människor, som lika värdefulla), det traditionella äktenskapets stora samhällsbevarande roll, samt vikten av etik och moral i samhället. Vi står för mänskliga rättigheter – verkliga rättigheter – och inte för den idag vanliga föreställningen att människors egenintressen är detsamma som rättigheter.

Individer har rättigheter, med det är inte detsamma som rätten att får göra vad man vill och de rättigheter vi har måste motsvaras av likvärdiga skyldigheter.

Vi står för en liten stat som bör vara underordnad en författning som tydligt deklarerar vad staten får och inte får göra.

Vi anser att ett starkt civilsamhälle med sin småskaliga organisering av föreningsliv och de små gemenskaperna är en livsnerv för varje land. Vi står för att hierarki i sig inte är fel. Det är inte fel att lärare har auktoritet över sina elever, eller att föräldrar har det över sina barn. Vi tror på en objektiv moral, det finns rätt och fel oberoende av vad människor för tillfället råkar ha för uppfattning i en viss fråga. Vi ser ett stort behov av en tidning som inte okritiskt förmedlar den sekulariserade individualism som kommit att dominera det politiska och mediala landskapet i Sverige.

Synen på frågor som gäller abort, äktenskapet, familjen och statens storlek är idag så likriktad att det nästan blivit ett paradigm som ingen ifrågasätter. Trots det dristar vi oss till att hävda att paradigmet är felaktigt. Vi vill se en stat som tar tydligare ställning i grundläggande moraliska frågor men som i övrigt upphör ideologisk styrning över folks liv. Mer etik och mer frihet. Vi tror att den kombinationen är både möjlig och moraliskt god. I linje med detta kommer Morgonbladet också kritiskt granska den människofientliga kollektivism, som paradoxalt nog råder i kombination med den extrema sekulära individualismen, där man under förevändning att ”vilja människors bästa” i själva verket sysslar med motbjudande förmynderi och kränker människors egentliga rättigheter.

Morgonbladet är inte ytterligare en "kristen tidning". Vårt fokus är inte teologiska diskussioner eller nyheter från det kyrkliga eller frikyrkliga Sverige. Det finns redan andra tidningar som gör det bra. Vår uppgift är istället att visa att kristna värden faktiskt är för alla människor, och därför är Morgonbladets målgrupp den breda allmänheten. Vi tror att det kristna perspektivet är ett förnuftigt perspektiv på tillvaron som rationellt kan försvaras. Våra analyser och våra val av nyheter kommer i hög grad avvika från det "politiskt korrekta" och kommer därmed bidra till det kritiska tänkande och den mångfald som vår kultur så gärna bekänner sig till men enligt oss allt för ofta misslyckas att leva upp till. Vi kommer att ta fram analyser och fakta som sällan eller aldrig kommer fram i andra nyhetstidningar. 

Vi kommer att anstränga oss för att ha en rad skickliga skribenter som kan förmedla alternativa verklighetsskildringar till vanliga människor. Så här i början kommer naturligtvis Morgonbladet ha flera av de barnsjukdomar som nya tidningsprojekt ofta har. Tidningen är ett långtidsprojekt som måste få utvecklas över tid. Men vi hoppas och tror att Morgonbladet kommer få en viktig roll i det svenska medielandskapet. Vi vill vara pojken som säger det alla innerst inne vet men ingen vågar säga - att kejsaren är naken.

 

André Juthe
Comments