Home    

Gener styr hur vi påverkas av emotionell information

 


Hur vi reagerar på emotionell information påverkas av våra gener. Det påvisar kanadensiska forskare i neurovetenskap. I en artikel i The Journal of Neuroscience beskriver de hur människor med en särskild genetisk variation uppfattar positiva och negativa bilder intensivare än andra.

"Människor ser faktiskt världen på olika sätt", säger Rebecca Todd, professor vid psykologiska institutionen vid University of British Columbia. "För människor med denna genvariation framhävs de emotionellt relevanta sakerna i världen mycket mer."

Todd och hennes medarbetare har undersökt en gen som betecknas ADRA2b, och som påverkar signalsubstansen noradrenalin. Hon har tidigare funnit att sådana som har en reducerad variant av denna gen visade större uppmärksamhet för negativa ord. Nu har hon med hjälp av neuroradiologi tagit reda på hur genen påverkar hur livligt människor uppfattar världen runt om dem. Resultatet gjorde henne förbluffad.

"Vi trodde, på basis av vår tidigare forskning, att människor med denna reducerade variant sannolikt skulle visa denna emotionellt stegrad livlighet, och det gjorde de ännu mer än vi hade kunnat förutse."

Todd utförde hjärnskanning på 39 deltagare, av vilka 21 hade den genetiska variationen. De som hade genvariationen visade betydligt mer aktivitet i ett område i hjärnan som reglerar känslor och utvärderar både njutning och hot. Det kan, enligt Todd, hjälpa oss att förstå varför en del människor är känsligare för posttraumatiskt stressyndrom och obehagliga minnen efter ett trauma.

Deltagarna fick uppskatta mängden "oljud" i form av skräppixlar i bilder som hade antingen positivt, neutralt eller negativt innehåll. De som hade en reducerad variant av ADRA2b-genen uppskattade lägre nivåer av oljud på positiva och negativa bilder, jämfört med neutrala bilder, vilket indikerar emotionellt stegrad livlighet.

De som hade genvarianten visade också betydligt mer hjärnaktivitet i vissa delar av hjärnan som är känsliga för emotionell relevans.

"Känslor handlar inte bara om hur vi känner i förhållande till världen, utan våra hjärnor påverkar hur vi uppfattar den," säger Adam Anderson, professor i mänsklig utveckling vid Cornell University och medförfattare till studien. "När våra gener påverkar hur vi bokstavligen ser de positiva och negativa aspekterna av vår värld klarare kan vi komma att tro att världen har mer belöningar eller hot."

Det finns också fördelar med att ha genvarianten, påpekar Todd . "Människor som har den reducerade varianten utnyttjar i tillägg ett nätverk i hjärnan som är viktigt för att kalkylera den emotionella relevansen hos saker i världen," säger hon. "I varje situation där det är relevant att uppfatta vad som är viktigt i omgivningen är denna genvariation positiv." Hon hänvisar till författare vars emotionella sensitivitet sporrat kreativiteten.

Genvarianten förekommer i olika grad hos olika etniska grupper. Cirka hälften av den kaukasiska befolkningen som de kanadensiska forskarna studerade har varianten. I till exempel Rwanda är det bara tio procent som har den.
Comments