Home    

Ny svensk studie: Avgaser kan orsaka demens

 


Att föroreningar i luften kan göra oss sjuka är ingen nyhet. Man vet att den smutsiga luften kan orsaka astma, cancer och hjärtsjukdomar. Däremot har man inte känt till något samband mellan luftföroreningar och demenssjukdomar.


En ny unik svensk studie har nu emellertid visat att det finns ett samban också mellan luftföroreningar och demenssjukdomar.


Det är en forskargrupp vid Umeå Universitet som upptäckt att personer som bor på gator med mycket avgaser får en större risk att utveckla demenssjukdomarna Alzheimers sjukdom och vaskulär demens än de som bor på gator där luften är renare.


Studien har publiceras i den vetenskapliga tidskriften Environmental Health Perspectives och professor Bertil Forsberg vid Umeå universitet som lett studien kallar resultatet för sensationellt.


– Vi kan visa på att de som haft en hög avgashalt i bostaden har en betydligt ökad risk att utveckla demens. Totalt kan 16 procent av alla demensfallen i studien bero på avgasexponering, säger Forsberg.


Under en 15-årsperiod har forskargruppen följt knappt 2000 personer som bor i Umeå. Studiens deltagare, som från början inte hade några symtom på minnesproblem fick vart femte år genomgå en minnesundersökning.


Samtidigt som man gjorde detta beräknade forskarna förekomsten av avgaser utanför personernas bostäder, bland annat genom att uppskatta mängden av bilar och lastbilar som passerade i bostadsområdet och genom att mäta nivån av luftföroreningar.


När man sedan jämfört luftkvaliteten med hur deltagarna presterat i minnestesterna och deras journaldata framträdde ett ydligt mönster.


– Efter att hänsyn har tagits till andra faktorer – som ålder, utbildningsnivå, BMI och olika livsstilfaktorer – har vi sett en cirka 40 procent högre risk att utveckla alzheimer eller vaskulär demens för den fjärdedel av deltagarna som haft högst avgashalter vid bostaden jämfört med den fjärdedelen som haft lägst, säger Bertil Forsberg.


Lite mer än 300 av de knappt 2.000 deltagarna har under perioden insjuknat i någon av sjukdomarna.


Umeå är en av de svenska städer där luftföroreningar i stans centrala varit högre än vad de europeiska gränsvärdena för kvävedioxid och partiklar tillåter, medan luften i stans utkanter mycket ren. Det har gjort att skillnaderna mellan deltagarna blivit tydliga.


Under senare tid har det kommit fler och fler internationella forskargrupper som börjat undersöka hur luftföroreningar kan inverka på hjärnans funktion.


Till exempel har en amerikans studie visat att äldre individer som lever i miljöer med mycket avgaser får en sämre blodcirkulation, andra studier med olika djurförsök har visat att luftföroreningar gett skador i hjärnan.


 Källa: DN
Av: André Juthe
Comments