Home    

Misstänkt mutbrott på Nationalmuseum

Åklagare har inlett en förundersökning om mutbrott mot Nationalmuseums överintendent Bernt Arell. Bakgrunden är att museet, som är en statlig myndighet vars uppdrag är att bevara och synliggöra kulturarvet, fått två bilar från BMW inom ramen för ett omtvistat sponsoravtal. I avtalet åtar sig Nationalmuseum att verka för att sprida en positiv bild av det tyska bilmärket. 

 

Både i år och under 2014 har museets överintendent Bernt Arell använt bilarna privat utan att föra körjournal, vilket Skatteverket kräver. Enligt jurister kan det röra sig om mutbrott. 

 

Nationalmuseet skriver i ett pressmeddelande att Bernt Arell inte vill kommentera misstankarna men att man välkomnar en förundersökning.Comments