Home    

Tio Budorden ställs ut i original

Av: Kristian Oskarsson




Den tvåtusen år gamla pergamentrullen ifrån de "Döda havsrullarna" kommer att ställas ut i maj månad i Israel på Israelmuseet i Jerusalem.


 


Detta är den äldsta rullen man har hittat som har Tio Budorden med. Man har aldrig tidigare ställt ut dessa, detta är allra första gången för allmänheten att kunna komma dit och titta.


 


Dock kommer dessa att visas i ungefär två veckor, när det gäller rullar så får de inte vara framme i rumstemperatur alltför länge. Efter utställningen så ska de återigen förvaras i ett klimatsäkert och mörkt rum för att de inte ska gå sönder.


 


Det är vanligt att man ställer ut rullar i cirka två-tre veckor innan man förvarar dem mörkt igen.


 


 


Källa: Haaretz




Comments