Home    

Insändare: SDU kan bilda nytt ND

 
2014 gick högerextrema Nationaldemokraterna (ND) under. Liksom många politiska småsekter hade de imploderat i allmän småpåvlighet. ND hade börjat som en entristisk parallellorganisation inom SD med målet att säkra makten åt en klick som var för radikala för SD t. o. m. på 90-talet. 2001 blev de uteslutna hela bunten, och svarade då med att starta eget.


 I partiets dödsruna skriver deras ledare att de till skillnad från SD förespråkade en ”genuin nationalism” och var motståndare till ”den politiska sionismen”. Det sista är en återkommande fixering hos människor på högerkanten som har märkliga teorier om ”judisk makt”.


 Historien gillar att upprepa sig. 2011 skrev den nya SDU-ledningen en ”antisionistisk” debattartikel i Afronbladet. En enig svensk nazism applåderade. Naturligtvis insåg de att SDU-ledningen inte alls bryr sig om några palestinier, utan snarare delade deras idéer om ”sionismen” som ondskan på jorden. Ett år tidigare ska vice förbundsordföranden skrikit ”jävla utlänning” till och kastat vatten på en palestinsk bartrender enligt uppgifter till Expressen. (källa)


 Uppbrottet från SD kom egentligen på förbundskongressen några månader tidigare. Veckor efter Kasselstrand tagit över, efter den hjärtskärande historien med dåvarande ordföranden Petzäll, drog man igenom nya stadgar för förbundet. Man strök formuleringar om att man är SD:s ungdomsförbund. Man strök att tillgångarna vid en upplösning skulle tillfalla SD.


 När Jessica Ohlsson m. fl. nu öppnar för bildandet av ett nytt, radikalare parti kommer de stadgeförändringarna komma väl till hands. Det räcker med två förbundskongresser med en månads mellanrum för att upplösa förbundet och slussa de kvarvarande skattemiljonerna till det nya partiet. I efterhand kan man ana att planerna att förvandla SDU till nytt ND fanns redan då.


 Demokrati är inte bara ett system. Demokrati är också en värdering. Att en klick vars enda legitimitet vilar på att de påstår sig vara SD:s ungdomsförbund samtidigt som man bedriver kampanj tillsammans med brunsvarta krafter, mot partiet, ska få skola in en ny generation i sina unkna värderingar är så klart otänkbart och hade varit det i vilket parti som helst.


 Man kunde förstås önska att det inte fanns några som hade åsikter av det här slaget. Samtidigt har de en demokratisk rätt att organisera sig, så länge de inte gör någonting olagligt. Hade det funnits ett fungerande ND för Kasselstrand och hans vänner att ansluta sig till så kanske vi hade sluppit hela denna fars.


 Man behöver inte gilla SD. Men alla demokrater borde ställa upp på att dylika värderingar inte ska tillåtas få inflytande i det som kan vara på väg att bli Sveriges största parti. Kanske är det bästa om de får sin egen ankdamm att simma i istället.


 


Av Zeth Arkö Gogman
Comments