Home    

Intervju: Julia Kronlid, styrelseledamot för SD

 Av: Roland Ohlsson


 


Det råder rätt mycket hat i samhället mot SD, är det något du fått känna av personligen?
Ja för ett antal år sedan kastade några sten in genom rutan i vårt vardagsrum. Eftersom vi var hemma då var det en obehaglig upplevelse. I övrigt har jag fått motta ett obehagligt hot på mejl och lite hätska motdemonstranter vid torgmöten och det är tråkigt att jag vid flera tillfällen behövt livvakt vid offentliga framträdanden. Sammantaget måste jag ändå säga att jag möter mer uppmuntran och stöd från människor än hat.


 


 


Senaste tiden har många från SDU blivit petade från partiet, känner du att det varit rätt hanterat av SD?
Själva uteslutningarna står jag bakom och det var rätt beslut med tanke på att ledare inom ungdomsförbundet haft kontakt med extremistorganisationer, de har haft kännedom om att vissa medlemmar har varit dubbelanslutna till de här extremistorganisationerna och man har sökt aktivt samarbete med organisationer som vi inte vill ha något att göra med.


 


Sammantaget har det visat sig att de inte delar vår ideologiska grund. Däremot var det olyckligt att meningsskiljaktigheter och dessa ärende blev en stor sak i media innan det behandlats i partistyrelsen. Aktuella personer från SDU medverkade dock till att det blev så!


 


 


Nyligen så röstade Moderaterna ner sitt egna förslag kring invandringsfrågan, då det var ni som la fram det, känner du dig förvånad?


 


Nej jag blir inte jätteförvånad, detta är inte första gången partier röstar emot sin egen politik för att det är Sverigedemokraterna som kommer med förslaget. Jag tror dock inte de kan fortsätta så i all framtid, det förlorar de på i längden.


 


 


  Innan december överenskommelsen så gjorde KD ett utspel kring invandringsfrågan, tror du att Alliansen snart vågar närma sig SD?
Svårt att säga. Då länge decemberöverenskommelsen finns är läget ganska låst men vi kan på olika håll i landet på lokal nivå att spärren att prata med SD och även rösta på våra förslag börjar släppa. Vad gäller att lägga politiska förslag som liknar våra så har det ju redan börjat och kommer säkert att fortsätta men det kommer dröja innan de erkänner att de närmar sig oss.


 


 
Media brukar sällan dra sig för att ta upp SD:s koppling till nynazism vid bildandet, är det många med rasistiska åsikter som fortfarande söker sig till ert parti?
Jag skulle inte vilja hålla med om att partiet som sådant och dess ideologi någonsin haft någon koppling till nynazism. Vi har haft problem att personer som inte delar vår politik sökt sig till oss men om man ser det stora antal medlemmar som söker sig till oss och är aktiva är det ändå få som avviker och de blir i regel så fort det uppdagas uteslutna.


 


 


SD är specifikt kritiska till muslimer som grupp, ändå kan man inte se något urskiljning mellan grupper när det kommer till den invandring som ni vill se, är inte det rätt ologiskt?


 


Först vill jag dementera påståendet i frågan att vi skulle vara kritiska till muslimer som grupp. Vi är kritiska till extrem islamism och att svenska samhället ska formas efter det. Vi vill vara tydliga med att den kritiken inte gäller alla muslimer som grupp. Vad gäller vår invandringspolitik finns det flera skäl att vi vill minska antalet. Det handlar om att vi ska ha en invandring på en nivå vi klarar av att hantera så att personer som kommer till Sverige kan komma in i samhället.


 


Det handlar också om att använda resurser mer effektivt för att kunna hjälpa så många flyktingar som möjligt på plats i krisens närområde. Vi vill prioritera att ta emot kvotflyktingar via UNHCR och då måste det ju vara flyktingskäl som avgör och inte religionstillhörighet. Däremot är vi tydliga med att om Sverige tar emot många människor som står bakom en radikal islamism är det förenat med risker och det ser vi i synnerhet nu när många reser till Irak för att strida med IS.


 


  


Ni brukar inte vika er för att försvara kristna traditioner, och er partisekreterare Richard Jomshof har även gjort jämförelse mellan Jesus och Muhammed i riksdagen. Är det religiösa skäl eller kulturella skäl som partiet främst ställer sig bakom kristendomen?
Jag skulle vilja säga att det är både och. Som parti är vi ett icke konfessionellt parti som vill värna religionsfrihet. Samtidigt vill vi framhålla att Sverige har varit ett kristet land i över tusen år. Kristendomen är intimt sammanvävd med den svenska kulturen och identiteten. Få andra idéer och institutioner har varit lika betydelsefulla för formandet av den svenska kulturen och vår värdegrund som kristendomen och den svenska kyrkan.


 


Många kristna högtider och traditioner är fortfarande en självklar del av vår kultur och utgör viktiga inslag även i många icke-troendes liv. Att känna till och förstå det svenska kristna kulturarvet är en viktig nyckel till att förstå vårt lands historia, kultur och samtid. Att plocka kristendomen ut Sverige är som att ta bort själen från Sverige.För att kunna förhålla sig strikt religiöst neutral skulle staten behöva plocka bort en betydande del av det svenska kristna kulturarvet ifrån det offentliga rummet och detta är ingenting som Sverigedemokraterna ser som önskvärt. Vi tycker exempelvis att det är en självklarhet att skolavslutningar i kyrkan med konfessionella inslag ska få fortsätta finnas. Kristendomen bör i kraft av sin historia tillåtas att inneha en särställning i förhållande till andra religioner i Sverige.Vad gäller vårt engagemang i Svenska kyrkan sträcker det sig längre än att se till kulturarvet där anser vi att Svenska kyrkan behöver bli tydligare i det kristna budskapet och det kristna evangeliet. Vi är ett av de få partier som vågar stå upp för ett av kyrkans grundpelare nämligen mission. Bland våra kyrkopolitiker och i övrigt i partiet finns det många varmt troende som också av religiösa själ vill värna kristendomens ställning och kristna värderingar i Sverige.


 


 
Kring abortfrågan så är det oftast du som för talan för SD, är det något mer än en sänkning till vecka 12 som ni vill göra för att få ner aborttalet?
Ja i riksdagen har vi lämnat in flera motioner som rör abortfrågan och som vi har röstat igenom i kammaren. Vi vill att praxis för sena aborter ska ändras så att det alltid finns minst två veckors marginal från den tidpunkt då ett för tidigt fött barn kan överleva till den övre gränsen för sena aborter. Idag skulle det innebära en övre gräns vid v.19 vid väldigt särskilda fall. Fri abort vill vi som sagt bara ha upp till v. 12. Vi ställer oss mycket kritiska till abort av sociala skäl när det gäller sena aborter.


 


Vi har också tagit upp de etiskt svåra frågor som finns vad gäller fosterdiagnostik. Vi vill att information om kön inte ska ges förrän efter v. 22 när abort inte är tillåtet längre för att undvika könsselektiva aborter. Vi har föreslagit en utredning för att gå till botten med orsakerna till de höga aborttalen i Sverige för att kunna ha ett bättre förebyggande arbete.


 


Vi står upp för samvetsfrihet och är det enda partiet i riksdagen som vill inför lagstadgad rätt till samvetsfrihet vad gäller abort och dödshjälp. Vi vill också skärpa straffen vad gäller misshandel av gravida som resulterar i att barnet i magen dör. Om det sker efter v. 22 bör den som misshandlat dömas till mord.


 
En annan person som är aktiv inom abortfrågan är din svärfar Per Kronlid som tidigare varit partiledare för Kristna Värdepartiet (KV), brukar det ofta bli politiska diskussioner kring matbordet?
Jo det händer väl att vi pratar politik men inga heta debatter. Inom Kronlid familjen och släkten finns en bredd av politiska åsikter och vi respekterar varandra för det. Då det oftast finns mellan 2 och 7 barnbarn vid matbordet när vi ses brukar ändå störst fokus vara barnbarnen och att bara ha det trevligt med familjen. Per Kronlid är världens snällaste bästa farfar till mina barn och en mycket hjälpsam svärfar.


 


 
Vilka frågar är ni minst överens inom?Inget jag vill dela här. Det får stanna vid matbordet! Vill man veta politiska skillnader mellan Sverigedemokraterna och Kristna Värdepartiet är det bara att läsa respektive partiprogram.


 


 
När vi ändå är inne på Kristna Värdepartiet. En av KV:s språkrör, Nasrin Sjögren, skriver krönikor i Samtiden, som är starkt kopplat till SD. Tror du att vi i framtiden kommer att få se ett samarbete mellan partierna?
Vi i Sverigedemokraterna är alltid öppna för samarbete med partier i olika sakfrågor där vi är överens. Hur framtiden kommer se ut vad gäller KV och SD är dock svårt att säga i dagsläget när KV fortfarande inte finns representerade i någon politisk församling.


 


 
Bland väljarna så har missnöjet mot December överenskommelsen ökat, tror du att vi kommer få se ett nyval?
Jag tror Alliansen är pressade att hålla DÖ för att Socialdemokraterna ska göra detsamma om Alliansen vinner nästa val så jag skulle nog inte första taget tippa på nyval. Men vem vet missnöjet med både DÖ och nuvarande regering är stort så vi får följa utvecklingen.


 


Om du fick själv fick välja en sak som skulle ändras i Sverige, vad skulle det vara?
Byta regering!


 
Comments