Home    

Trots sanktionerna: Sverige beroende av rysk oljeimport

Av: Patrik Öbrink


 


Rysk råolja stod för en fjärdedel av allt drivemdel som importerades till Sverige i fjol. Det är en ökning med över 30% från året innan. 2011 var andelen obefintlig. 


 


Det svenska beroendet av rysk olja kan dock vara större än siffrorna antyder, skriver Svenska Dagbladet. Drivmedelsproduker som bensin och diesel kan nämligen vara tillverkat av rysk råolja även om det importeras från ett annat land. Sverige köper t.ex. bensin från Finland.


 


Att vara beroende av oljeimport från Ryssland är problematiskt ur flera synvinklar. Stefan Samulesson, marknadschef för mackkedjan St1, med cirka 500 stationer i Sverige, tar upp en av dem:


"Med tanke på vad som händer kring demokrati och annat i Ryssland är det inte idealt", säger han till Svenska Dagbladet. 


 


En annan aspekt är miljön. Ryssland har fått massiv kritik för hur de hanterar miljöfrågor. På grund av bristande underhåll av oljeledningar har t.ex. 15 miljoner ton olja läckt ut i den sibiriska naturen. 


 


Källa: Svenska Dagbladet


 


 


 
Comments