Home    

Empatiska människor har annorlunda hjärnor

Vår moraliska nivå avspeglas i våra hjärnor, visar ett par studier.

En undersökning utförd vid University of Pennsylvania visade att människor med högre nivåer av moraliska överväganden hade mer grå substans i de delar av hjärnan som sköter socialt beteende, beslutsfattande och konflikthantering.

Forskarna utgick från de stadier av moraliskt tänkande som beskrivs av Lawrence Kohlberg, en en amerikansk psykolog vars teori haft stort genomslag. 67 försökspersoner fick utvärdera komplexa moraliska dilemman, såsom assisterat självmord, och ta ställning till relevansen hos tolv olika motiveringar. På det sättet klassificerades de utifrån Kohlbergs stadier för moraliskt tänkande. Därefter utfördes magnetisk resonanstomografi som jämförde mängden grå substans i hjärnorna.

- Vidare forskning behövs för att avgöra om dessa förändringar är orsak eller verkan av högre nivåer på moraliskt tänkande, säger Hengyi Rao som är biträdande professor och ledande författare till studien.

En annan studie, utförd vid University of Wisconsin, visar att man genom träning i medkänsla får större aktivitet i de delar av hjärnan som ansvarar för empati och att förstå andra, liksom de delar som ansvarar för positiva känslor och reglering av känslor.

För att se om man kan öva upp förmågan till medkänsla fick försökspersonerna föreställa sig att någon lider och utöva önskningar att hans eller hennes lidande lindrades. De började med att föreställa sig någon som de hade en god relation till och slutade med att föreställa sig någon som de stod i konflikt med. På det sättet lärde de sig att ha medkänsla med andra, såväl vänner som fiender.

Efter övningen utfördes magnetisk resonanstomografi medan försökspersonerna tittade på bilder med lidande människor. Det visade sig att de neurologiska reaktionerna hade förändrats så att de reflekterade större empati.

- Det är lite som med viktträning, säger Helen Weng som är doktorand och förste författare till studien. Genom att använda denna systematiska metod fann vi att folk faktiskt kan bygga upp sin "medkänslomuskel" och gensvara på andras lidande med omtanke och en vilja att hjälpa.
Comments